Maden Mühendisi Üyelerimizin Dikkatine

Aktif .

mmo logo06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan  " Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği "  2. Maddesinde belirtilen Sigorta Eksperleri Yönetmeliği 18. maddesi uyarınca en az 3 yıl yeraltı kömür madenciliği veya kömürden gayri yeraltı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan üyelerimizin bilgileri istenmektedir.

Söz konusu koşullara uyum sağlamanız halinde, yeraltı hizmetini gösterir belge ile birlikte ekte verilen Word dosyasındaki bilgileri doldurarak, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına iletilmek üzere 17.06.2015 akşamına kadar Maden Mühendisleri Odası'na gönderilmesi gerekmektedir.

Formu indirmek için tıklayınız.