Yağma Yok, Enerji-İş Var!.. Eti Maden'deki Sınavsız Atamalara ve Sınavsız Görevde Yükselme Olanağı Getiren Yönetmeliğe İptal Davası Açtık.

Aktif .

eti maden davaEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan Başmühendislerin sınavsız ve keyfi olarak Şube Müdürü ve Başuzman kadrolarına atanmalarına olanak tanıyan yönetmeliğe karşı Birleşik Kamu-İş konfederasyonuna bağlı sendikamız Enerji-İş tarafından bugün (18 Eylül 2015) iptal davası açıldı.

Davada keyfi olarak yapılan 35 atama işleminin de iptali istendi.

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme niteliğindeki 35 atamayı “görev değişikliği” adı altında sınavsız olarak yapılmıştır.

Bu kapsamda;
— Yirmi dört Başmühendis, Başuzman kadrosuna,
— Dört Birim Müdür Yardımcısı, Başuzman kadrosuna,
— Beş Uzman, Başuzman kadrosuna,
— İki Teknik Uzman, Başuzman kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi Başmühendis, Birim Müdür Yardımcısı, Uzman ve Teknik Uzman unvanına sahip personelin sınavsız ve keyfi olarak (I) sayılı cetvele tabi Başuzman kadrolarına atanması, yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırıdır.

Gerek bu atamalara olanak tanıyan Yönetmeliğe gerekse yapılan atamalara karşı Sendika olarak dava açmış bulunuyoruz.

Bor madenlerimizi işleten ve ülkemiz madenciliği açısından son derece büyük önem taşıyan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü içinde liyakat ilkesine uygun bir görevde yükselme sistemi kurulması zorunludur.

Enerji-İş Sendikası olarak kamuda keyfi atamalara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Sendikamız Liyakat ilkesine aykırı her türlü atamanın karşısında olacaktır.

Kadrolaşmanın bir sonucu olarak emperyal odakların ülkemizdeki siyasi uzantılarına teslim olan yöneticilerin beceriksiz ve kasıtlı zaafları ile özelleştirmelerin gerekçesi yaratılmaktadır. Geçmiş sağ hükümetler ve son olarak da 13 yıllık AKP iktidarı süresince, ekonomi ve sanayimizin can damarlarından biri olan ve madencilik sektörü de nasibini almış, madenlerimizin % 94'ü, kamu idaresi altında zarar ediyor bahanesiyle yabancılara ve özel sektöre peşkeş usulü devredilmiştir.

Ülkemizin stratejik madenlerinin üzerindeki kamu tasarruflarının özelleştirme yalanıyla yağmalanması öncesinde işlevsizleştirme politikaları sonucunda emperyalizmin hedefi haline gelen Etibank'ın da parça parça bu özelleştirme erozyonuna kurban edilmesi, bankacılık ve çeşitli maden kollarından el çektirilmesi süreçlerinden geçtik. sistematik olarak yürütülmekte olan bu saldırının bir ayağı da bugün Eti Maden'de liyakatsız, sınavsız görevde yükselme işgalleri ile gerçekleşmektedir.

Ülkemizin geleceğinin teminat altına alınması ve ulusal çıkarlarımızın korunması, erke gebe idareci ve yönetici kadroları ile değil, ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür bireyler ile mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu