DSİ'ye Dava Açtık!

Aktif .

dsi genelgeBirleşik Kamu-İş’e bağlı Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19/02/2016 tarihinde çıkardığı 2016/3 sayılı Genelge ile ilgili 20.04.2016 tarihli basın açıklamasıdır.

-     DSİ Genel Müdürlüğünün 19/02/2016 tarihinde çıkardığı 2016/3 sayılı Genelge hidroloji hesaplarında kullanılan su ölçüm sürelerinin kısaltılmasını ya da hiç yapılmamasını amaçlıyor.

-      2016/3 sayılı genelge ile göletler, “küçük gölet”, barajlar ise “gölet” sınıfına sokuluyor.

-    Akım Gözlem İstasyonlarınca veri toplanmadan baraj inşaatına başlanmasını öngören bu Genelge uygulandığında milyonlarca Türk Lirasının yanlış projelere yatırılması söz konusu olacaktır.

-      Enerji-İş Sendikası olarak Genelge’nin iptali için Danıştay’da dava açmış bulunuyoruz.


DSİ Genel Müdürlüğü, 19.02.2016 tarihinde su depolama yapıları olan göletleri sınıflandırarak planlamasının nasıl yapılacağını tarif eden 2016/3 sayılı genelgeyi yayınlamıştır. Bu genelge ile halen yürürlükte olan 1996/4 sayılı genelgede tarif edilen göletler yeni bir tanımlamayla ikiye bölünerek “gölet” ve “küçük gölet” ayırımı yapılmıştır.

Genelgede su depolama yapılarının nitelikleri temelden değiştirilmiştir. 2016/3 sayılı genelgede, 1996/4 sayılı genelgeden farklı olarak 15 metreden düşük gövde yüksekliğine sahip su depolama yapıları gölet iken “küçük gölet”, 15-40 metre gövde yüksekliğine sahip baraj niteliğinde kabul edilen su depolama yapıları ise “gölet” olarak tanımlanmıştır.

Hâlbuki DSİ Genel Müdürlüğü’nün de üyesi olduğu ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi) su depolama yapılarını büyük baraj ve baraj diye iki kısma ayırmıştır. ICOLD Ana Statüsüne göre 15 metreden yüksek gövdesi olan su depolama yapısı büyük baraj olarak tanımlanmıştır.

Bu çelişkili durumun nedeni, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun şu sözlerinde görülmektedir: “Uğursuyu üzerine bir baraj yaparak Düzce’nin su sorununu çözeceğiz. Zannediyorum bu yılın 6. ayında baraj projesi bitiyor. Bunu bir gölet gibi yapıp sonra baraja dönüştüreceğiz. Sebebi şu: adı gölet olduğunda benim imzam yeterli oluyor. Ben de Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. Yüksekliği 46 metre olacak. İshale hattı arıtma tesisi projelerini de yapacağız. İnşallah Düzce’nin sorununu çözeceğiz. Proje baraj olarak hazırlandığında 7 yıl su ölçümü, 2 yıl planlaması 1 yıl projesi 10 yılda başlıyor. Ama gölet olunca benim imzamla iş bitiyor.”

Amaçları, planlama aşamasında yapılacak çalışmaları, özellikle hidroloji hesaplarında veri olarak kullanılan su ölçümlerinin süresini kısaltarak ya da hiç yapmayarak bir an önce inşaat aşamasına geçmektir.

Yeterli veri toplanmadan yapılacak su depolama yapıları hiç su depolayamadan işe yaramaz hale gelebileceği gibi gerçekte çok daha fazla su toplayabilecek bir yapı inşa edilebilecekken uygun kapasitede bir yapı inşa edilememesi de söz konusu olabilecektir. Her iki halde de milyonlarca liralık büyük kamu zararları oluşacaktır.

Enerji-İş Sendikası olarak kamu kaynaklarının korunması için, planlı bir kalkınma siyasetinin yürütülmesini sağlamak için ve Devlet Su İşleri personelinin görevlerini yaparken bilimsel esaslardan ayrılmaya zorlanmasını engellemek amacıyla söz konusu genelgeye karşı Danıştay’da iptal davası açmış bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu