Çalışanların çıkarlarına aykırı, hukuka uygunsuz tayinleri durdurduk

Aktif .

ttkTürkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde mühendis kadrosunda çalışan sendikamız üyesi iki arkadaşımızın istemleri dışında Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne tayinine karşı sendikamız kanalıyla yaptığımız girişim sonuç verdi.

 

İki üyemizin tayinlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmış bulunan davada; tayin işleminde objektif ve somut kriterlerin gözetilmemesi, hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uyulmamış olması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Her kim tarafından nerede yapılmış olursa olsun emeğin ve çalışanların çıkarlarına aykırı, hukuka uygunsuz davranışların karşısına dikilen sendikamız süreci yakından izlemektedir.