Kuruluş Bildirgesi

Aktif .

Enerji-İş Sendikasının Kuruluş Bildirgesi:

Son 11 yılda;

Özelleştirmeler ile kamunun üretim gücü yok edildi,

Sürgün yasalarıyla kamuda güvenceli çalışma tahrip edildi,

Kamuda kariyer ve liyakat ilkeleri bir kenara atıldı, yandaşlık tek geçer akçe oldu,

 

Emekçiler, etnik köken, mezhep, cemaatlere bölündü,

Bölünen emekçi yoksulluğa ve sadaka ekonomisine mahkum edildi.

Emekçilerin bölünmüşlüğünden güç alan siyasi iktidar;

Cumhuriyetimizin geriye kalan bütün kazanımlarını yok etmek,

Ulusal Egemenliğimizi ortadan kaldırmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Ülkemiz bu koşullardayken Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet kolundaki mevcut sendikalar;

Emekçi sınıfları birleştirecek değerleri ve mücadeleleri bir kenara ittiler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine Atatürk ilke ve devrimlerine, çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarına sahip çıkmada yetersiz kaldılar.

Kimileri, hizmet kolumuzdaki özelleştirmelere karşı çıkmadılar. Emek hareketinin işçisi ve kamu emekçisiyle bir bütün olduğunu görmemekte ısrar ettiler.

Kimisi, AKP iktidarı ile işbirlikçiliği tercih etti.

Kimileri, "kamuda türban" kampanyası yürüterek veya buna destek vererek kamu emekçilerinin işyerlerinde ayrışmasını körüklediler.

Kimisi, demokrasi ve özgürlük adına AB makamlarından fon alarak emperyalizm ile işbirliği içine girdi. Üniter devlet yapısını bölmeye yönelik etnik milliyetçiliğin destekçisi haline geldi.

Tayyip Erdoğan'ın "akil insanlar" masasına oturdu. Sözde sınıf sendikacılığı yapanlar gerçekte TÜSİAD gibi en büyük sınıf düşmanları ile aynı masada görev aldı.

Bu tutum ve davranışlara kendilerini öylesine kaptırdılar ki, kamu çalışanlarının demokratik, özlük, ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunları göz ardı edildi.

Kamu emekçilerinin kesinleşmiş yargı kararlarıyla pekişen grev hakkı etkin bir biçimde kullanılamadı.

Böylece üç büyük konfederasyon amaçları doğrultusunda çalışmaktan uzaklaştılar.

Seçenek Var

2008 yılından beri bu gidişata karşı mücadele eden bir konfederasyon var.

Kamu çalışanlarının ekonomik, demokratik, özlük, sosyal ve hukuksal haklarını gözeten yeni bir sendikal anlayışla kurulan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu kırk bin üyesiyle her geçen gün daha da güçleniyor. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, emperyalizme karşı çıkan mücadelesiyle ağırlığını hissettiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'nin hedefleri doğrultusunda AKP tarafından dönüştürülmesi sürecinin dönüm noktalarından biri olan 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Halkoylamasında bir tek Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açıkça 'HAYIR' dedi. Grevsiz, sözde Toplu Sözleşme Yasası tuzağına düşen konfederasyonlar, bağımsız yargının yok edilmesine ve yargı eliyle yürütülen hukuksuzluklara, dolayısıyla Cumhuriyetimizin aşama aşama yok edilmesine seyirci kaldılar.

Kim Mücadele Ediyorsa Onun Yanındayız

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu haklı ve etkili bir mücadele yürütüyor.

Bu şartlarda artık kötünün iyisi diyerek mevcut sendikalarda kalmak yerine mücadeleyi örgütleyecek yeni bir sendika kurmanın zamanı gelmiştir.

Sendikal mücadele bizleri ayrıştıran değerler üzerinden yapılmaz; birleştiren değerler üzerinden yapılır.

Sınıf bilinci ve ulus bilinciyle, yıllardır mücadele ettikleri farklı sendikalardan gelen enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolu kamu emekçileri; sendikal mücadelenin merkezine emeği ve emekçilerin haklı mücadelesini oturtan, Atatürk ilke ve devrimlerini gerçek anlamda savunan, Cumhuriyetine sahip çıkan, özelleştirmelere karşı duran, bütün kamu emekçilerini birleştirmeyi amaçlayan, hak alan, mücadeleci bir sendika kurmaya karar vermiştir.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası'nın (ENERJİ-İŞ) kuruluşunu ilan ediyoruz! Sadece tabanın söz ve karar sahibi olduğu bir anlayışı ve oluşacak tüm yönetim kadrolarının siyasi grupların dayatmasıyla değil, ihtiyaçlar ve iş üzerinden örgütleneceği bir yapılanmayı amaçlıyoruz.

En büyük güvencemiz Türk Milleti'nin karartılamayacak aydınlık vicdanı, şaşmaz sağduyusu, samimiyetle bağlı olduğu birlik ve beraberlik duygusu, Atatürk'ün gösterdiği yolda her şeye karşın hep birlikte yürüme azmi ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına yönelik sadakat ve bağlılığıdır.

SINIF BİLİNCİYLE EMEĞE,

ULUS BİLİNCİYLE VATANA,

YURTTAŞ BİLİNCİYLE CUMHURİYETE

SAHİP ÇIKMAYA GELİYORUZ!

HAKLARIMIZI İLERLETEN MÜCADELECİ SENDİKA İÇİN

AYRIŞTIRAN DEĞİL, BÜTÜN KAMU EMEKÇİLERİNİ BİRLEŞTİREN SENDİKA İÇİN

TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN

CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARINI SAVUNMAK VE İLERLETMEK İÇİN

YAŞASIN ENERJİ-İŞ!

YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ!