Merkez Yönetim Kurulu

Aktif .

Volkan 
Genel Başkan

Kemal ASKER
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 0 535 464 05 67)
Genel Sekreter

Oğuz KAYA
(EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 0 506 478 04 34)
Genel Mali Sekreter

Ekim Devrim YILDIRAN
(Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, 0 507 941 88 32)
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri

Orhan UYAR
(Türkiye Taşkömürü Kurumu, 0 535 203 57 93)
Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri 

Remzi USKAN
(TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, 0 530 463 90 40)
Genel AR-GE Sekreteri

Önder KARAGÖZ
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü , 0 505 876 15 79)
Genel Basın-Yayın Sekreteri