Merkez Yönetim Kurulu

Aktif .

Volkan TÜRKYILMAZ

Kemal ASKER
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 0 535 464 05 67)

Oğuz KAYA
(EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 0 506 478 04 34)

Ekim YILDIRAN
(Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, 0 507 941 88 32)

Orhan UYAR
(Türkiye Taşkömürü Kurumu, 0 535 203 57 93)

Remzi USKAN
(TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, 0 530 463 90 40)

Önder KARAGÖZ
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü , 0 505 876 15 79)