Hizmet Kolumuzdaki Kurumlar

Aktif .

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı
 • Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü